આંગળીઓ ના નામ ગુજરાતીમાં (5 Fingers Name In Gujarati)

Welcome Featured image Gujarati English

નમસ્તે મિત્રો આપ સૌ નું આપણા બ્લોગ ગુજરાતી ઇંગલિશ માં સ્વાગત છે અને આજે આપણે ફરી એક રસપ્રદ માહિતી મેળવવા જય રહ્યા છે જે આર્ટિકલ નું નામ છે આંગળીઓ ના …

Read more

Spices Names in Gujarati and English (ગરમ મસાલા ના નામ)

Welcome Featured image Gujarati English

અમારા બ્લોગ ગુજરાત અંગ્રેજીમાં તમારું ખૂબ જ સ્વાગત છે. આજે અમે એક ખૂબ જ વિશેષ માહિતી વિશે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ જેનું નામ “Spices Names in Gujarati and English …

Read more

કાળીયાર (Kaliyar) વિષે માહિતી- Amazing Information About Antelope/Blackbuck in Gujarati 2021

Welcome Featured image Gujarati English

નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે એક ખુબજ રસપ્રદ પ્રાણી વિષે જોવાના છીએ જેનું નામ કાળીયાર/બ્લેકબક છે. આ પ્રાણી વિશ્વ્ માં ખુબ ઓછી જગ્યાએ જોવા મળે છે જેમાં આપણી નજીક જ ભાવનગર …

Read more

શનિ ગ્રહ વિશે માહિતી- Amazing Information and Facts About Planet Saturn in Gujarati 2021

Welcome Featured image Gujarati English

આજે અમે એવા ગ્રહ વિશે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ જેના વિશે તમે કદાચ થોડું જાણતા હશો , તેનું નામ બુદ્ધ છે. આજ ના શનિ ગ્રહ વિશે માહિતી- Amazing Information …

Read more

બુધ ગ્રહ વિશે માહિતી- Amazing Information and Facts About Planet Mercury in Gujarati 2021

Welcome Featured image Gujarati English

આજે અમે એવા ગ્રહ વિશે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ જેના વિશે તમે કદાચ થોડું જાણતા હશો , તેનું નામ બુદ્ધ છે. આજ ના બુધ ગ્રહ વિશે માહિતી- Amazing Information …

Read more