આંગળીઓ ના નામ ગુજરાતીમાં (5 Fingers Name In Gujarati)

Welcome Featured image Gujarati English

નમસ્તે મિત્રો આપ સૌ નું આપણા બ્લોગ ગુજરાતી ઇંગલિશ માં સ્વાગત છે અને આજે આપણે ફરી એક રસપ્રદ માહિતી મેળવવા જય રહ્યા છે જે આર્ટિકલ નું નામ છે આંગળીઓ ના …

Read more

રેસ્ટ ઈન પીસ નો ગુજરાતી માં અર્થ What is Rest in Peace Meaning in Gujarati?

નમસ્તે મિત્રો આપ સૌ નું અમારા બ્લોગ ગુજરાતી ઇંગલિશ માં સ્વાગત છે, આજે આપણે એક સરસ માહિતી મેળવવા જય રહી રહ્યા છીએ જેનું નામ છે “રેસ્ટ ઈન પીસ નો ગુજરાતી …

Read more

12 મહિના ના નામ ગુજરાતી અને ઇંગ્લીશમાં (Months Names in English and Gujarati)

Welcome Featured image Gujarati English

નમસ્તે મિત્રો, આપ સઉ નું આપણા ગુજરાતી બ્લોગ Gujarati-English.com માં સ્વાગત છે. આજ આપણે ફરી થી એક રસપ્રદ માહિતી જોવાના છીએ જેનું નામ છે, 12 મહિના ના નામ ગુજરાતી અને …

Read more

સાત વાર ના નામ ગુજરાતી અને ઇંગ્લીશમાં (7 Var Na Naam)

Welcome Featured image Gujarati English

નમસ્તે મિત્રો, આપ સઉ નું આપણા ગુજરાતી બ્લોગ Gujarati-English.com માં સ્વાગત છે. આજ આપણે ફરી થી એક રસપ્રદ માહિતી જોવાના છીએ જેનું નામ છે, સાત વાર ના નામ, અઠવાડિયા ના …

Read more

વિજ્ઞાન વિષે જાણવા જેવું (101+ Amazing Science Facts In Gujarati)

Welcome Featured image Gujarati English

નમસ્તે મિત્રો આપ સૌ નું અમારા બ્લોગ ગુજરાતી ઇંગ્લિશ માં સ્વાગત છે. આજ ફરી આપણે એક સરસ વિષય જોવા રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે “વિજ્ઞાન વિષે જાણવા જેવું (Top Science …

Read more

હિન્દુ ધર્મના પવિત્ર સોળ સંસ્કારો (Sixteen Sacred Sacraments of Hinduism In Gujarati)

Welcome Featured image Gujarati English

અમારા બ્લોગ Gujarati English પર આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે એક ખૂબ જ રસપ્રદ વિષય જોવા જઈ રહ્યા છીએ જેનું નામ હિન્દુ ધર્મના પવિત્ર સોળ સંસ્કારો (Sixteen Sacred Sacraments of …

Read more