Download Our Android App to Get Instant Updates.

gujarati info app google play store download link

Crush Meaning in Gujarati (ક્રશ નો ગુજરાતીમાં અર્થ). 10 Best Sentence.

You can find here Crush meaning in Gujarati. It is very simple to find any words meaning in Gujarati and must read Crush meaning in Gujarati with basic detail.

નમસ્તે રીડર, તમારી વેબસાઈટમાં સ્વાગત છે. તમારો એક પ્રશ્ન હતો Crush Meaning in Gujarati તેનો જવાબ તમને અહીં મળી જશે.  એટલું જ નહીં તે શબ્દ સાથે જોડાયેલી અન્ય બાબતો તેના અર્થ અને તેના ઉપયોગ દ્વારા બનેલા વાક્યો પણ તમને અહીં જોવા મળશે.  તો શબ્દો વિશે સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવવા માટે તમારે આખી પોસ્ટ વાંચવા ની રહેશે. ઇંગલિશ ભાષા ખૂબ સરળ છે અને સાથે સાથે જ તેમાં શબ્દોનો વિશાળ ભંડાર પણ છે જેથી તમારે તેનો અર્થ પોતાની પાદેશિક ભાષા માં શીખવું પણ જરૂરી છે.

Crush Meaning in Gujarati (ક્રશ નો ગુજરાતીમાં અર્થ શું થાય?)

Meaning in Gujarati
Meaning in Gujarati

આજે અપને Crush Meaning in Gujarati વિષે થોડી માહિતી મેળવીશુ. આ એક એવો શબ્દ છે જેને તમે સામાન્ય શબ્દ ની હરોળમાં અને રોજિંદા ઉપયોગી શબ્દ ની હરોળમાં મૂકી શકો છો. અને બીજી રીતે કહીયે તો આ એક ક્રિયા પદ છે જેમાં એક ક્રિયા દર્શાવવા માં આવી છે. નીચે તમને આ શબ્દ થી બનેલા થોડા ઉદાહરણ વાક્યો જોવા મળશે જેથી તમે આ શબદ વિષે થોડા વધુ માહિતગાર બનો. તેનો ગુજરાતી અર્થ તમે રોજ વારં વાર ઉપીયોગ કરતા હશો.

Crush (ક્રશ) – વાટવું (vatvu), કચરવું (Kacharvu), મોહ અથવા પ્રેમ

ગુજરાતી માં અર્થ -Crush Meaning in Gujarati

 • મોહ (moh)
 • પ્રેમ (prem)
 • કચડવું (Ka-cha-d-vu)
 • કચરવું (kachar-vu)
 • ટીચવું (tich-vu)
 • દાબવું (dab-vu)
 • પીલવું (pil-vu)
 • ભરડવું (bha-ra-da-vu)
 • રોળવું (rol-vu)
 • વાટવું (vat-vu)
 • છૂંદવું (chun-da-vu)
 • ભીંસાવું (bhi-sa-vu)
 • દબાવી દેવું (daba-vi de-vu)

સાચું ઉચ્ચારણ – Proper Pronunciation

 • ક્રશ (Kra-Sha)

સમાનાર્થી શબ્દ – Synonyms

 • Bruke (બ્રુક)
 • Contuse (કોંટ્યુસ)
 • Wipe Out (વાઇપ આઉટ)

આ શબ્દ વિશે સામાન્ય માહિતી – General information about this term

આ એક સામાન્ય શબ્દ છે જેનો તમે ઉપર ગુજરાતીમાં અર્થ જોયું અને મને વિશ્વાસ છે કે તમે આ શબ્દનો ઉપયોગ રોજિંદા ઘણી જ વાર કર્યો હશે. તમારે ગુજરાતીમાં કોઈપણ ને કહેવું હોય કે અથવા કોઈ વસ્તુ વિષે કહેવું છે કે પછી કચડવા, કચરવું, ટીચવું, દાબવું, પીલવું, ભરડવું, રોળવું, વાટવું, છૂંદવું, ભીંસાવું, દબાવી દેવું જેવો ભાવ વ્યક્ત કરવો છે ત્યારે ઇંગલિશ ભાષા માં તમે આ શબ્દ નો ઉપીયોગ કરી શકો છો. આ શબ્દ ના ગુજરાતી અર્થ વાળા શબ્દો નો તમે ઘણો ઝયોંગ કર્યો હશે. નીચે આપેલા ઉદાહરણ વાક્યો દ્વારા તમને વધુ માહિતી મળશે.

તમે ઉપર આ શબ્દ નો અર્થ ગુજરાતીમાં આપેલો છે તેના સમાનાર્થી શબ્દો,  તેનું સાચું  ઉચ્ચારણ જોયું.  તો હવે તમને આ શબ્દ વિશેની બધી જ માહિતી મળી ગઈ છે પણ તમને ખબર નહીં હોય કે આનો વાક્યનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો. નીચે આ શબ્દ વડે બનાવેલા થોડા ઉદાહરણ વાક્યો આપેલા છે,  છે તમે જોશો તો તમને ખબર પડશે કે આ શબ્દનો ઉપયોગ ઈંગ્લીશ વાક્ય માં કઈ રીતે કરવો.

Must Visit our Gujarati Dictionary Section

આ શબ્દ વડે બનેલા વાક્યો ના ઉદાહરણ – Example of a sentence made up using this word

 • The important thing is that you crush the illusion of that man. (એ વાત મહત્વની છે, કે તમે એ માણસ નો ભ્રમ ને કચડી નાખો)
 • When making this dish, you have to crush the chili and put it in the sauce. (આ વાનગી બનાવતી વખતે તમારે મરચા ને કચડી અને તેની ચટણી બનવી તેમાં નાખવાની છે.)
 • A puppy was moving on the road and a big truck crushed him (રસ્તા ઉપર એક કૂતરાનું નાનું બચ્ચું ફરતું હતું અને એક મોટા ટ્રક એ તેને કચડી નાખ્યું)
 • Why are you not crush his ego now? (હવે તમે તેના અહંકારને કેમ કચડી રહ્યા નથી?)
 • We need have to crush this before it crush all of us. (તે આપણા બધાને કચડી નાખે તે પહેલાં આપણે તેને ક્રશ કરવાની જરૂર છે)
 • Bhavesh and Rajesh had a crush on a Ramesh when they were kids. (ભાવેશ અને રાજેશ જ્યારે બાળકો હતા ત્યારે રમેશ પર હુમલો કર્યો હતો.)
 • The hills and farm land gradually turned to inner suburbia and then to the harshness of urban streets, choked tightly with the crush, smells and sounds of the city. (ટેકરીઓ અને ખેતીની જમીન ધીમે ધીમે આંતરિક ઉપનગરીય તરફ વળ્યાં અને પછી શહેરી શેરીઓની કઠોરતા તરફ વળ્યાં, શહેરના ક્રશ, ગંધ અને અવાજોથી સખ્તાઇથી ગૂંગળામણ થઈ ગઈ.)
 • You can make this thing by crushing and making a sauce, this will make you have a lot of fun eating. (તમે આ વસ્તુ ને કચડી અને ચટણી બનાવી શકો છો, આનાથી તમને ખાવામાં ખુબ જ મજા આવશે.)
 • Do you think Ramesh will sit quietly? No, crush Ramesh before he attacks you. (તમને શું લાગે છે રમેશ શાંત બેઠશે? નહિ, એ તમારા પાર હુમલો કરે તે પેહલા રમેશ ને કચડી નાખો.)
 • She will ask her elder brother to help, the Black man who will crush you. (તે તેના મોટા ભાઈને મદદ કરવા કહેશે, બ્લેક મેન જે તમને કચડી નાખશે.)
 • He loves to play basketball.
 • He goes to school.
 • Does he go to school?
 • She writes an e-mail to her best friend.
 • He thinks he is very handsome.
 • It usually rains every day here.
 • It smells very delicious in the kitchen.
 • We generally sing songs all together.
 • We go to a gallery every Sunday.
 • Does he write an email?
 • The sun rises at the east.
 • She goes to work by car.
 • It doesn’t rain here in the summer.
 • We cook every day.
 • We go to the gym club together.
 • You have a big house.
 • Do we know each other?
 • They sleep in the afternoon.
 • When do they usually talk to each other?
 • The children are at home.
 • The earth goes round the sun.
 • George brushes his teeth twice a day.
 • He gets up early every day.
 • They speak English in USA.
 • I like reading detective stories.
 • I like geography and science.
 • She doesn’t study German on Monday.
 • Does she live in Paris?
 • He doesn’t teach math.
 • Cats hate water.
 • Every child likes an icecream.
 • My mother never lies.
 • The Earth is spherical.
 • She doesn’t use a computer.
 • It snows a lot in winter in Russia.
 • We live in Texas.
 • You go to holiday every summer.
 • Do you like spaghetti?
 • My daughter does the laundry.
 • My brother takes out the trash.
 • The course starts next Sunday.
 • She swims every morning.
 • I don’t wash the dishes.
 • We see them every week.
 • I don’t like tea.
 • When does the train usually leave?
 • She always forgets her purse.
 • You don’t have children.
 • I and my sister don’t see each other anymore.
 • They don’t go to school tomorrow.

જામ કે તમને ખબર છે આ એક ક્રિયાપદ દર્શાવતો શબ્દ છે તો તમે નીચે ક્રિયાપદ શું છે તેના વિષે થોડી માહિતી મેળવી શકો છો. ત્યાં તમને ક્રિયાપદ વિષે વધુ માહિતી આપેલી છે.

FAQ

What is “girl crush” meaning in Gujarati?

આ વાક્ય નો ગુજરાતી માં સામાન્ય અર્થ કોઈ છોકરી પ્રત્યે તમને મોહ કે પ્રેમ કરી શકો છો.

What is “first crush” meaning in Gujarati?

આનો અર્થ ગુજરાતી માં અર્થ પ્રથમ મોહ અથવા પ્રેમ તેવો થાય છે.

What is crush meaning in Hindi?

हिंदी में इसका अर्थ आसक्ति (attachment), सम्मोह (infatuation), मुग्धता (love) होता है.

What is “crush meaning in love?”

Usually this means you can say attraction with any person.

What is “tag your crush” meaning in Gujarati?

આનો અર્થ ગુજરાતી માં અર્થ, તમે જે કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે મોહિત છો તેને સૂચિત કરવું તેવો થાય છે.

What is crush meaning in love in hindi?

हिंदी में इसका अर्थ आप सामान्य तौर पे आसक्ति (attachment), सम्मोह (infatuation), मुग्धता (love) कर सकते है.

ક્રિયાપદ શું છે ?- What is a Verb ?

જ્યારે વાક્યમાં કોઈ શબ્દ ક્રિયા દર્શાવતો હોય તો તેને ક્રિયાપદ કહેવામાં આવે છે જેને ઇંગ્લિશમાં Verb કહે છે.  જેમ કે તમે કોઈ વાક્ય બોલો “રોહિત રમવા જાય છે”.  અમા રોહિત એ નામ છે,  અને રમવા જવું  એ ક્રિયા દર્શાવે છે જેને આપણે ક્રિયાપદ કહેશું.  તમે ઉદાહરણ વાક્ય સાથે સમજી ગયા હશો કે ક્રિયાપદ એ શું હોય છે.  ઇંગલિશ ભાષામાં અને ગુજરાતી ભાષામાં જ્યારે કોઈપણ વાક્યમાં ક્રિયા દર્શાવવી  હોય ત્યારે ક્રિયાપદ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

ઇંગલિશ એન્ડ ગુજરાતી ભાષા માં પણ ક્રિયાપદ ના રૂપ વાક્ય ના કામ પ્રમાણે મુકવામાં આવે છે જેમ કે હું રમી રહ્યો છું, હું રમવા જવાનો છું, હું રમવા ગયો હતો. હું રામુ છું. આમ ક્રિયાપદ ને વર્તમાન કાળ, ભૂત કાળ અને ભવિષ્ય કાળ માં અલગ અલગ રૂપ માં ઉપીયોગ કરવામાં આવે છે.

Video About Crush Meaning in Gujarati

નિષ્કર્ષ – Conclusion

તમને તમારા પ્રશ્ન “Crush Meaning in Gujarati” નો ઉત્તર મળી ગયો હશે. અને હજી તમને આપ શબ્દ વિશે કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન હોય કે પછી મૂંઝવણ હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ કરી શકો છો અથવા તો કોન્ટેક પેજ પર જઇને કોન્ટ્રાક્ટ ફોર્મ ભરી શકો છો, મને મેઈલ પણ કરી શકો છો.  પ્રયાસ કરો કે તમારા પ્રશ્નનો જલ્દીથી જલ્દી ઉત્તર આપી શકીએ અને અમારા જવાબ તમે નિરાશ  ના થાવ  એજ અમારો મુખ્ય ધ્યેય છે.

Also Read

1 thought on “Crush Meaning in Gujarati (ક્રશ નો ગુજરાતીમાં અર્થ). 10 Best Sentence.”

 1. My husband and i ended up being absolutely peaceful Edward managed to finish up his studies from the ideas he was given out of your weblog. It’s not at all simplistic just to be giving out helpful tips which often the others may have been trying to sell. Therefore we do understand we’ve got the blog owner to be grateful to for that. All of the illustrations you’ve made, the straightforward website navigation, the relationships you can make it easier to promote – it’s got many exceptional, and it is facilitating our son in addition to us feel that that issue is thrilling, which is certainly seriously vital. Many thanks for everything!

  Reply

Leave a Comment